2018 Eiropas Zinātnieku nakts pasākums „Literārā kafejnīca”

2018. gada 28. septembrī Eiropas Zinātnieku nakts ietvaros notika Daugavpils Universitātes (DU) Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības „Intelekta parks” rīkotais pasākums „Literārā kafejnīca”, kas pulcēja vairāk kā 70 dalībnieku, kuru vidū bija Daugavpils Universitātes docētāji un studējošie, Daugavpils vispārējās izglītības iestāžu skolotāji un skolēni, kā arī citi interesenti.

Pasākumā piedalījās dzejnieks un atdzejotājs, viens no aktīvākajiem tulkotājiem no igauņu un somu valodas Guntars Godiņš un DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Fizikas un matemātikas katedras docente Dr. paed. Lolita Jonāne. Pasākumu vadīja akadēmiķe, DU Studiju prorektore, prof. Maija Burima.

Pasākuma laikā radošās diskusijās tika aplūkota, klausīta skaņa no liriķu un fiziķu skatupunktiem. G. Godiņš demonstrēja skaņas īpatnības, lasot dzejoļus somu, latviešu un igauņu valodā. L. Jonāne ar eksperimentu palīdzību ļāva uzzināt, kādi faktori ietekmē dažādas skaņas īpašības, piemēram, toni, skaļumu.

Pasākums notika ES pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta “European Researchers’ Night in Latvia 2018-2019”, akronīms NIGHTLV-2018-2019 (granta līguma Nr. 819129), ietvaros.

FOTOGALERIJA