2011-2021 Humanitārā akadēmija jauniešiem

„Humanitārā akadēmija jauniešiem savu darbību uzsāka 2011. gada februārī ar mērķi raisīt jauniešos interesi par literatūras, valodniecības, svešvalodu, teātra, kino, tēlotājmākslas, reliģijas, folkloras un citām kultūras un mākslas jomām, kā arī motivēt jauniešus humanitāro jomu izvēlei nākotnes studijām. Akadēmijā darbojas Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēni, arodskolu audzēkņi un visi, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm. Kopējais Humanitārās akadēmijas jauniešiem” nodarbību cikla ilgums ir 3 gadi (oktobris – maijs, sestdienās, vienu reizi mēnesī), bet interesenti var izvēlēties arī viena vai divu gadu apmācību.

Tā ir iespēja:

  • piedalīties bezmaksas lekcijās un praktiskajās nodarbībās, ko vada kompetenti un erudīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki un Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji
  • pēc katra gada programmas apguves saņemt sertifikātu, ko paraksta DU studiju prorektors un akadēmijas vadītājs;
  • ar izsniegto sertifikātu saņemt arī papildus 10 punktus, kas noderēs stājoties Daugavpils Universitātē studiju programmās „Filoloģija” (latviešu, krievu un angļu, vācu, poļu ar otro svešvalodu), „Vēsture” / „Vēsture (kultūras vēsture)” un „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (par 3 gadiem ir iespēja iegūt 30 papildus punktus);

Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem patrons jeb aizbildnis ir populārais latviešu kinorežisors, scenārists, aktieris, Triju zvaigžņu ordeņa komandieris, LZA Goda loceklis, sabiedriskais darbinieks Jānis Streičs.

HAJ nodarbību plāns 2020./2021. studiju gadā

24.10.2020.

14.11.2020.

12.12.2020.

09.01.2021.

13.02.2021.

13.03.2021.

10.04.2021.

08.05.2021.

Studiju gads Dalībnieku skaits Sertifikātu ieguvēju skaits
2010./2011. 96 53
2011./2012. 170 104
2012./2013. 106 42
2013./2014. 92 60
2014./2015. 98 52
2015./2016. 80 43
2016./2017. 118 58
2017./2018. 92 49
2018./2019. 92 41
2019./2020. 69 38
2020./2021. 47
KOPĀ 1060 540

1. studiju gads (2010./2011.st.g.)
2. studiju gads (2011./2012.st.g.)
3. studiju gads (2012./2013.st.g.)
4. studiju gads (2013./2014.st.g.)
5. studiju gads (2014./2015.st.g.)
6. studiju gads (2015./2016.st.g.)
7. studiju gads (2016./2017.st. g.)
8. studiju gads (2017./2018.st. g.)
9. studiju gads (2018./2019.st.g)
10. studiju gads (2019./2020.st.g)
11. studiju gads (2020./2021.st.g.)

“Humanitārās akadēmijas jauniešiem” darbību atbalsta:

SIA “Latvijas Mobilais telefons”

5598-6204-m
Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonds

5696-6318-m12422-13718-m

„Humanitārās akadēmijas jauniešiem” projekts „Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei” ir saņēmis Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda valdes finansiālo atbalstu. Fonda vadītāja Sarma Muižniece Liepiņa atbalsta vēstulē raksta: „Mūs sajūsmināja jūsuuzņēmība un vēlme paplašināt intelektuālo interešu loku Daugavpils rajonā (un tālāk) dzīvojošiem zinātkāriem vidusskolas vecuma jauniešiem!ALAs KF dotācija domāta izmantot tālbraucēju lektoru atlīdzībai par tiešiem ceļa izdevumiem un mācību materiālu pavairošanai.”
Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības organizācija, atbrīvota no ienākumu nodokļiem.

Starp ALAs mērķiem minami:

  • Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari.
  • Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi.
  • Atbalstīt Latvijas Valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij u.c.


Papildu informācija par HAJ darbību:

Maija Burima
„Humanitārās akadēmijas jauniešiem” vadītāja
t.: 654 24238
e-pasts: maija.burima@du.lv, humanitara.akademija@inbox.lv