2022-2023 KAPITĀLS – Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108, ietvaros, biedrība Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” attīstīs organizācijas darbību un pārvaldi, paaugstinās biedrības cilvēkresursu veiktspēju efektīvas sadarbības un inovatīvu pakalpojumu tālākai nodrošināšanai. Analizējot savus sasniegumus un problēmas, tiks noteiktas biedrības vajadzības, lai apzinātos savu izaugsmes potenciālu.

Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem sekmīga projekta mērķa sasniegšanā tiks nodrošināts, īstenojot uz biedrības izaugsmi orientētu aktivitāšu kopu: izstrādāt biedrības “Attīstības stratēģiju”, iekļaujot tajā sabiedrībai aktuālus starpdisciplinārus izglītības, kultūras un sociālos pakalpojumus; biedrības “Intelekta parks” izveidotā Latgales NVO tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” darbības izvērtēšana un aktualizēšana; labās prakses pārņemšanam Norvēģijas NVO; jaunu metožu darbam ar mazākumtautību pārstāvjiem, trešo valstu valstspiederīgajiem apguve; biedrības mājas lapas pilnveide, kuras rezultātā tiks sniegta pārskatāma informācija par sabiedrībai paredzētām iespējām, piedāvājot vienotu biedrības komunikatīvo telpu.

Projekta realizācijas laiks – 2022. gada 1. augusts – 2023. gada 31. janvāris

Projekta budžets – 17 248,99 EUR

Projekta vadītāja – Maija Burima

Aizvadīts biedrības “Intelekta parks” pieredzes apmaiņas darbseminārs “Mācīties darot”

Biedrība „Intelekta parks” pārņem labo praksi no Norvēģijas NVO

Biedrības “Intelekta parks” biedri apguva mūsdienīgu izglītības instrumentu izveides un aktuāla mācību satura izstrādes prasmes

Biedrības “Intelekta parks” biedri apgūs mūsdienīgu izglītības instrumentu izveides un aktuāla mācību satura izstrādes prasmes

Notika biedrības “Intelekta parks” biedru apmācību 1. posms

Biedrība “Intelekta parks” stiprinās vadības un sadarbības prasmes

Biedrības valdes priekšsēdētāja piedalās Latgales-Sēlijas kontaktbiržā

Atbalstīts projekts “KAPITĀLS – Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”