2022 Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklatā projektu pieteikumu konkursa “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, projekts “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas”, ID Nr. 2022.LV/ĢDP/132.

Projekta mērķis – īstenot pasākumu kopu ģimenisku vērtību un ģimenes institūta stiprināšanai, vienlaikus sekmējot sabiedrības līdzdalību trešo valstu valstspiederīgo integrācijā Latvijas sabiedrībā, aktualizējot ģimenes vērtības kā daudznacionālā pilsētas iedzīvotāju sastāva potenciālu un labbūtības izaugsmes faktoru atbilstoši pilsētas izvirzītajam stratēģiskajam mērķim 2030. gadam“Daugavpils pilsēta – pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā”, kas ir pamats pašvaldības ilgtermiņa darbībai.

Projekta realizācija laiks – 2022. gada 2. maijs – 2022. gada 31. augusts

Projekta budžets – 15 000 EUR

Projekta vadītāja – Maija Burima

Veiksmīgi noslēdzies projekts “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas”

Biedrība “Intelekta parks” aicina Daugavpils ģimenes pieteikties neformālās izglītības aktivitātēm

Biedrība “Intelekta parks” aicina Daugavpils ģimenes pieteikties saliedējošai nometnei

Biedrība “Intelekta parks” Daugavpils pilsētas svētku laikā aicina godināt ģimeniskas vērtības

Aicinām Daugavpils ģimenes iesūtīt video dokumentālajai filmai

Atbalstīts projekts “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas”