Valdes priekšsēdētāja – LZA akadēmiķe, Dr. philol., prof. Maija Burima

Valdes locekle – Dr. philol., doc. Rudīte Rinkeviča

Valdes locekle – Dr. philol. Inese Valtere

Valdes locekle – Rita Lazdāne