Mūsu darbības stratēģija

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “INTELEKTA PARKS” DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017–2020

Pamatojoties uz 2020. gada 21. decembra Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” biedru kopsapulces lēmumu Nr. 2/2020-1, “”Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” darbības stratēģijas 2017-2020″ darbība tiek pagarināta līdz jaunas stratēģijas apstiprināšanai.