2015-2016 Diskusiju cikls par pilsoniskas sabiedrības jautājumiem “Latviešu valodas runātāju klubiņā” Daugavpilī