2016 Daugavpilieši – Daugavpilij

2016. gada aprīlī Daugavpils Universitātes biedrība “Intelekta parks” uzsākusi projekta „Daugavpilieši – Daugavpilij!” (ID Nr. 1.23 ) realizāciju. Projekta mērķis – Daugavpils iedzīvotāju kultūras atmiņas un artefaktu izpēte, popularizācija un saglabāšana nākamajām paaudzēm. Tā realizēšanas laikā tiks intervēti ievērojami daugavpilieši, kas atstājuši spilgtu ieguldījumu pilsētas vēsturē un pārstāv dažādas jomas: medicīnu, uzņēmējdarbību, sabiedrības drošību vai apkalpojošo sfēru, rūpniecību, celtniecību, literatūru, mākslu, mūziku, izglītību, kultūru.

Projekta „Daugavpilieši – Daugavpilij!” ieviešanas rezultātā tiks savākta, apkopota un nākamajām paaudzēm pārņemamā veidā saglabāta Daugavpils attīstības vēsturisko gaitu ilustrējoša audiovizuālo liecību un segmentētu mutvārdu vēstures liecību kopa par Daugavpils attīstību. Projekta laikā tiks veikta pierakstīto interviju 10 audiovizuālo vienību apstrāde, segmentēšana un sagatavošana digitalizācijai e-muzejā „Vitamemoriae”. Ar e-muzeja starpniecību projekta rezultāti būs pieejami Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, interesentiem, vēstures un sociālantropoloģijas speciālistiem visur pasaulē.

Projekts tiek īstenots ar Daugavpils pilsētas domes programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu.

Projekta vadītāja Maija Burima.

Projekta īstenošanas termiņš: 02.05.2016. – 12.12.2016.