2023 STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekts “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”, ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/06.

Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.

Īstenošanas laiks – 01.07.2023.-31.12.2023.

Projekta budžets – 60 000 EUR

Projekta vadītāja – Maija Burima.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par projekta aktivitāšu saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

Notika “Uzņēmējdarbības iniciatīvu hakatons” Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas sabiedrības pārstāvju līderības un sadarbības veicināšanai

Notika projekta „STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ” otrais saliedēšanās pasākums

Notika projekta „STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ” saliedēšanās pasākums

Par projektu “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ” Latvijas plašsaziņas līdzekļos

Atbalstīts projekts “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”